Finnmade.fi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARFÖR OCH HUR DELTA

Join Finnmade.fi Finnmade.fi bjuder ett enkelt sätt för företag och privatpersoner utanför Finland att hitta nya företagskumpaner och att grunda lönsamma partnerskapsförhållanden med de finska företagen.

Fördelarna av att delta
  • strategiskt marknadsföringsverktyg genom vilket företaget förbättrar sina globala möjligheter och som komplementerar den traditionella marknadsföringen
  • sätt att underlätta internationaliseringsprocessen och att sänka tröskeln till att delta i den elektriska och den globala handeln
  • konkurrenskraftigt och effektivt sätt att introducera företagets produkter och service på den globala marknaden
  • bra global synlighet för förnuftigt pris
Att deltaga är enkelt
  • Klicka "Join form" till vänster. En engelskspråkig blankett öppnar sig, fyll i den och skicka den till oss. Om du vill ha ditt företags logo samt bilder med på hemsidan i denna service, skicka dem med vanligt e-mail till adressen sales@finnmade.fi
English SiteIn English
Finnish SiteSuomeksi
Swedish SitePå Svenska

Advertisers links
Finnair
Katrin tissue products
Nokia
Metso
Kone
Finnmade.fi © 2005-2009. All rights reserved. Finnmade - Helps to find Finland